Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Czarna – Pasikurowice

 

Zakończenie prac rozbiórkowych

27 sierpnia 2021r. zakończono prace demontażowe na starej, jednotorowej linii przesyłowej 400 kV, łączącej m.in. stacje elektroenergetyczne Mikułowa, Czarna i Pasikurowice. Połączenie to powstało na początku lat 60. ubiegłego wieku, a więc pracowało 60 lat.

W miejsce starej linii wybudowano nową – na odcinku od gminy Ruja do SE Pasikurowice oraz – w ramach równolegle realizowanej inwestycji – od SE Mikułowa do gminy Ruja. Nowo wybudowana dwutorowa linia ma dla woj. dolnośląskiego ogromne znaczenie, ponieważ gwarantuje ciągłość dostaw energii elektrycznej.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.        Elfeko S.A.