Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Czarna – Pasikurowice

 

Prace we wrześniu 2021

8 września 2021 r. zakończono przebudowę linii 400 kV Pasikurowice - Ostrów i tym samym zakończono prace budowlano-montażowe związane z realizacją projektu „Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna - Pasikurowice”

16 września 2021 r. inwestor uzyskał z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego brak sprzeciwu do Zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych dla nowo budowanej linii 400 kV Czarna - Pasikurowice.

21 września 2021r. inwestor przesłał do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Zawiadomienie o planowanym oddaniu linii do użytkowania.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.        Elfeko S.A.