Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Czarna – Pasikurowice

 

Umowa o dofinansowanie projektu

Przypominamy, że projekt „Budowa linii Czarna - Pasikurowice wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Poddziałanie 1.1.2 - Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE.

Więcej informacji znajdą Państwo w odrębnej zakładce oraz na stronie PSE SA.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.        Elfeko S.A.