Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Czarna – Pasikurowice

 

Linia Czarna - Pasikurowice pod napięciem

Nowa dwutorowa linia 400 kV zapewni dostawy energii elektrycznej do niemal 3 mln odbiorców w woj. dolnośląskim. Jest ona również niezbędna dla wyprowadzenia energii elektrycznej wytworzonej w Elektrowni Turów w głąb kraju.

Podanie napięcia oznacza bliskie zakończenie trwającej blisko pięć lat inwestycji, będącej elementem jednego z najważniejszych i najdłuższych ciągów liniowych w kraju. Łączy on stacje elektroenergetyczne Mikułowa pod Zgorzelcem, stację Czarna pod Lubinem i stację Pasikurowice pod Wrocławiem, a jego łączna długość wynosi ponad 155 km. Aktualnie prowadzone są prace rozbiórkowe na starej linii.

Na realizację inwestycji Czarna - Pasikurowice oraz rozbudowę i modernizację obsługujących ją stacji najwyższych napięć PSE pozyskały dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

To już trzecia inwestycja Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) na Dolnym Śląsku ukończona w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Łącznie na nową infrastrukturę przesyłową w południowo-zachodniej Polsce spółka przeznaczy blisko 1 mld zł.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.        Elfeko S.A.