Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Czarna – Pasikurowice

 

Aktualności

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w Rachowie

Wykonawca inwestycji, w porozumieniu z władzami Gminy Malczyce, zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne skierowane do mieszkańców m. Rachów w gminie Malczyce.
więcej »

Uchwała w sprawie MPZP w Środzie Śląskiej

7 grudnia Radni Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Środa Śląska dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna - Pasikurowice.
więcej »

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w gminie Malczyce

Wykonawca inwestycji, w porozumieniu z Wójtem Gminy Malczyce, zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne skierowane do właścicieli nieruchomości leżących na planowanym przebiegu linii w obrębach: Kwietno, Rusko, Wilczków, Rachów oraz Chomiąża oraz pozostałych mieszkańców gminy Malczyce.
więcej »

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w gminie Środa Śląska

Wykonawca inwestycji zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne skierowane do właścicieli nieruchomości leżących na planowanym przebiegu linii w obrębach Słup i Kobylniki oraz pozostałych mieszkańców gminy Środa Śląska.
więcej »

Zapraszamy do kontaktu

Wszystkie osoby zainteresowane projektem obejmującym budowę nowej dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna - Pasikurowice zapraszamy do kontaktu.
więcej »

Broszura o inwestycji

Przypominamy o opracowaniu zawierającym najważniejsze informacje o inwestycji.
więcej »

Punkty informacyjne

Przypominamy, że w urzędach wszystkich gmin leżących na trasie projektowanej linii 400 kV Czarna - Pasikurowice zostały umieszczone nasze punkty informacyjne. Znajdą tam Państwo broszury o inwestycji.
więcej »

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w gminie Środa Śląska

Wykonawca inwestycji zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne skierowane do właścicieli nieruchomości leżących na planowanym przebiegu linii i pozostałych mieszkańców gminy Środa Śląska.
więcej »

Uchwała w sprawie MPZP w Wiszni Małej

29 czerwca Radni Gminy Wisznia Mała podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Wisznia Mała dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna - Pasikurowice.
więcej »

Konferencja elektroenergetyczna w Legnicy

Budowa nowych linii elektroenergetycznych 400 kV stanowi jeden z kluczowych czynników utrzymania bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska i Polski. Powodzenie tak złożonych inwestycji infrastrukturalnych w dużej mierze zależy od wsparcia administracji i lokalnych społeczności. To główne wnioski płynące z legnickiej konferencji elektroenergetycznej.
więcej »
Strona: 123456789
INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.        Elfeko S.A.