Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Czarna – Pasikurowice

 

Aktualności

Nowe słupy

Trwają prace. 42 fundamenty są już wykonane, w trakcie realizacji jest 34. W sumie ma być ich 121. Na uziemionych, zaizolowanych i zakopanych fundamentach montowane są kolejne konstrukcje słupów.
więcej »

Trwa budowa

Trwają prace - na tym etapie związane głównie z budową kilkudziesięciu fundamentów. Montowane są już także pierwsze konstrukcje.
więcej »

Budowa rozpoczęta

Prace budowlane rozpoczęte. Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby zainteresowane inwestycją.
więcej »

Informujemy o rozpoczęciu budowy

W połowie października dostarczyliśmy do sołtysów miejscowości na trasie linii plakaty informujące o rozpoczęciu robót budowlanych.
więcej »

O budowie w urzędach

W ostatnim tygodniu sierpnia w urzędach 7 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (Ruja, Malczyce, Środa Śląska, Miękinia, Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Długołęka) przeprowadziliśmy spotkania dotyczące etapu budowy.
więcej »

Zbliża się etap budowy

W najbliższym czasie na terenie 7 gmin powstanie 121 słupów, na których – na odcinku prawie 53 km – zawiesimy przewody elektroenergetyczne. Prace planujemy rozpocząć w III/IV kwartale 2018 roku, zakończymy zaś w grudniu 2020 roku.
więcej »

Zapraszamy do kontaktu

Wszystkie osoby zainteresowane budową nowej dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna - Pasikurowice zapraszamy do kontaktu.
więcej »

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w gm. Ruja

Rada Gminy Ruja uchwaliła MPZP dla linii Czarna - Pasikurowice oraz Mikułowa - Czarna.
więcej »

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Wiszni Małej

Rada Gminy Wisznia Mała uchwaliła MPZP dla linii Czarna - Pasikurowice.
więcej »

Studium i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Malczycach

Rada Gminy Malczyce uchwaliła zmianę SUiKZP oraz MPZP dla linii Czarna - Pasikurowice.
więcej »
Strona: 123456789
INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.        Elfeko S.A.