Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Czarna – Pasikurowice

 

Uchwała w sprawie MPZP w Wiszni Małej

29 czerwca Radni Gminy Wisznia Mała podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Wisznia Mała dla nowo projektowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna - Pasikurowice.

Nowa infrastruktura zastąpi na obszarze 7 gmin (Ruja, Malczyce, Środa Śląska, Miękinia, Oborniki Śląskie, Wisznia Mała i Długołęka) wyeksploatowaną, działającą od lat 60. linię 400 kV, która umożliwia m.in. wyprowadzenie mocy z Elektrowni Turów do Lubina, Wrocławia, całego województwa dolnośląskiego i innych regionów Polski. Po wybudowaniu nowych konstrukcji wykonawca zdemontuje starą linię jednotorową. Dodatkowo na terenie 4 gmin (Ruja, Prochowice, Ścinawa i Lubin) na odcinku linii wybudowanym w 1989 r. przeprowadzone zostaną prace modernizacyjne. Przedsięwzięcie ma zostać sfinalizowane do końca 2021 r.

Jednocześnie realizowana jest inwestycja na odcinku Mikułowa - Czarna (www.liniamikulowaczarna.pl). Łącznie oba przedsięwzięcia obejmują obszar 20 gmin (Sulików, Siekierczyn, Lubań, m. Lubań, Nowogrodziec, Lwówek Śląski, Pielgrzymka, Zagrodno, Złotoryja, Krotoszyce, Legnickie Pole, Ruja, Lubin, Ścinawa, Prochowice, Malczyce, Środa Śląska, Miękinia, Oborniki Śląskie, Wisznia Mała oraz Długołęka).

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.        Elfeko S.A.