Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Czarna – Pasikurowice

 

Trwają prace planistyczne

Trwają prace nad dokumentami planistycznymi w gminach, w których zlokalizowana będzie projektowana dwutorowa linia 400 kV Czarna – Pasikurowice.

30 stycznia 2018 r. w Urzędzie Gminy Malczyce o godz. 10:00 odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.        Elfeko S.A.