Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Czarna – Pasikurowice

 

Studium i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Malczycach

24 kwietnia 2018 r. radni Rady Gminy Malczyce podjęli uchwały w sprawie zmiany SUiKZP oraz MPZP dla linii 400 kV Czarna – Pasikurowice.

Trwają prace nad dokumentami planistycznymi w gminach, w których zlokalizowana zostanie dwutorowa linia 400 kV Czarna – Pasikurowice.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.        Elfeko S.A.