Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Czarna – Pasikurowice

 

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w Rachowie

Wykonawca inwestycji, w porozumieniu z władzami Gminy Malczyce, zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne skierowane do mieszkańców m. Rachów w gminie Malczyce.

Spotkanie odbędzie się 20 stycznia 2017 r. (piątek) o godz. 18:00 w Świetlicy Wiejskiej w Rachowie.

W miejscowości Rachów na tablicy ogłoszeń zostało umieszczone ogłoszenie informujące o spotkaniu.


Podczas spotkania przedstawiciele wykonawcy:

- poinformują o inwestycji i przyczynach jej realizacji,
- zaprezentują sposób projektowania trasy linii,
- omówią wygląd linii,
- przedstawią kwestie formalnoprawne,
- przedstawią aktualną propozycję trasy linii.


Przedstawiciele wykonawcy będą też odpowiadali na wszelkie pytania związane z inwestycją.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.        Elfeko S.A.