Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Czarna – Pasikurowice

 

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w gminie Oborniki Śląskie

Wykonawca inwestycji zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne skierowane do właścicieli nieruchomości leżących na planowanym przebiegu linii i pozostałych mieszkańców gminy Oborniki Śląskie.

Spotkanie odbędzie się 7 czerwca o 18:00 w świetlicy w m. Uraz (dla obrębów Uraz, Kotowice, Zajączków).

Podczas spotkania przedstawiciele wykonawcy:


- poinformują o inwestycji i przyczynach jej realizacji,
- zaprezentują sposób projektowania trasy linii,
- omówią wygląd linii,
- przedstawią kwestie formalnoprawne,
- przedstawią propozycje trasy.


Przedstawiciele wykonawcy będą też odpowiadali na wszelkie pytania związane z inwestycją.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.        Elfeko S.A.