Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Czarna – Pasikurowice

 

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w gminie Malczyce

Wykonawca inwestycji, w porozumieniu z Wójtem Gminy Malczyce, zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne skierowane do właścicieli nieruchomości leżących na planowanym przebiegu linii w obrębach Kwietno, Rusko, Wilczków, Rachów oraz Chomiąża oraz pozostałych mieszkańców gminy Malczyce.

Spotkanie odbędzie się 12 grudnia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 19:00 w budynku Urzędu Gminy Malczyce.

Imienne zaproszenia – w imieniu Wójta Gminy Malczyce oraz Wykonawcy – zostaną skierowane do właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w 70-metrowym pasie technologicznym w zakresie proponowanej zmiany trasy linii. Dodatkowo w miejscowościach Kwietno, Rusko, Wilczków, Rachów i Chomiąża oraz w Urzędzie Gminy Malczyce, w przyjętych zwyczajowo miejscach, zostaną umieszczone plakaty informujące o spotkaniu.


Podczas spotkania przedstawiciele wykonawcy:

- poinformują o inwestycji i przyczynach jej realizacji,
- zaprezentują sposób projektowania trasy linii,
- omówią wygląd linii,
- przedstawią kwestie formalnoprawne,
- przedstawią aktualną propozycję trasy linii.


Przedstawiciele wykonawcy będą też odpowiadali na wszelkie pytania związane z inwestycją.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.        Elfeko S.A.