Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Czarna – Pasikurowice

 

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w gminie Środa Śląska

Wykonawca inwestycji zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne skierowane do właścicieli nieruchomości leżących na planowanym przebiegu linii w obrębach Słup i Kobylniki oraz pozostałych mieszkańców gminy Środa Śląska.

Spotkanie odbędzie się 21 listopada (poniedziałek) o 17:00 w świetlicy w miejscowości Słup.

Imienne zaproszenia na spotkanie zostały skierowane przez Wykonawcę do właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w 70-metrowym pasie technologicznym w zakresie aktualnie proponowanej trasy linii. Dodatkowo w miejscowościach Słup i Kobylniki w przyjętych zwyczajowo miejscach zostaną umieszczone odpowiednie plakaty informacyjne.


Podczas spotkania przedstawiciele wykonawcy:

- poinformują o inwestycji i przyczynach jej realizacji,
- zaprezentują sposób projektowania trasy linii,
- omówią wygląd linii,
- przedstawią kwestie formalnoprawne,
- przedstawią aktualną propozycję trasy linii.


Przedstawiciele wykonawcy będą też odpowiadali na wszelkie pytania związane z inwestycją.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.        Elfeko S.A.