Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Czarna – Pasikurowice

 

Dwa spotkania informacyjno-konsultacyjne w gminie Malczyce

Wykonawca inwestycji zaprasza na spotkania informacyjno-konsultacyjne skierowane do właścicieli nieruchomości leżących na planowanym przebiegu linii i pozostałych mieszkańców gminy Malczyce.

Spotkania odbędą się:
- 20 maja o 18:00 w świetlicy w Chomiąży (dla obrębu Chomiąża)
- 23 maja o 18:00 w świetlicy w Wilczkowie (dla obrębów Rusko, Wilczków, Rachów)

Podczas spotkań przedstawiciele wykonawcy:


- poinformują o inwestycji i przyczynach jej realizacji,
- zaprezentują sposób projektowania trasy linii,
- omówią wygląd linii,
- przedstawią kwestie formalnoprawne,
- przedstawią propozycje trasy.


Przedstawiciele wykonawcy będą też odpowiadali na wszelkie pytania związane z inwestycją.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.        Elfeko S.A.