Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Czarna – Pasikurowice

 

Spotkania informacyjno-konsultacyjne w gminach na trasie linii

Wykonawca inwestycji zaprasza na spotkania informacyjno-konsultacyjne skierowane do właścicieli nieruchomości leżących na planowanym przebiegu linii i pozostałych mieszkańców gmin na trasie inwestycji.

Spotkania odbędą się w maju i czerwcu 2016 r. O terminach będziemy informować na bieżąco.

Podczas spotkań przedstawiciele wykonawcy:


- poinformują o zakresie inwestycji i przyczynach jej realizacji,
- zaprezentują sposób projektowania trasy linii,
- omówią wygląd linii,
- przedstawią kwestie formalnoprawne,
- przedstawią propozycje trasy.


Przedstawiciele wykonawcy będą też odpowiadali na wszelkie pytania związane z inwestycją.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.        Elfeko S.A.