Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Czarna – Pasikurowice

 

Rozbiórka starej linii

W związku z realizacją inwestycji Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna – Pasikurowice informujemy, że w styczniu 2021 r. planowane jest rozpoczęcie prac związanych z demontażem starej, jednotorowej linii 400 kV.

W efekcie tych robót wykonawca zwinie przewody, przeprowadzi rozbiórkę słupów oraz usunie fundamenty, co doprowadzi do uwolnienia terenu dotychczas zajętego przez infrastrukturę.

Po zakończeniu prac teren zostanie uprzątnięty. Jeśli w związku z prowadzonymi pracami dojdzie do szkód, właścicielom zostanie wypłacone odszkodowanie.

Przypominamy, że cały czas istnieje możliwość zadawania pytań Wykonawcy. Prosimy o skorzystanie z formularza w zakładce kontakt lub wysłanie wiadomości pod adres: kontakt@liniaczarnapasikurowice.pl.

Także jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości lub zastrzeżenia do prowadzonych przez wykonawcę prac - prosimy o możliwie szybki kontakt z p. Markiem Rudnickim - tel. 604 204 205. Powstałe problemy staramy się rozwiązywać na bieżąco.

Podstawowe informacje o projekcie znajdą Państwo w broszurze, którą można znaleźć w każdym urzędzie gminy leżącej na trasie linii - w punktach informacyjnych inwestycji. Wersję elektroniczną natomiast można pobrać tutaj.INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.        Elfeko S.A.