Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Czarna – Pasikurowice

 

Przedstawiciele wykonawcy w terenie

Z końcem września 2017 r. przedstawiciele terenowi z firm realizujących inwestycję „Budowa linii 400 kV Czarna – Pasikurowice” – tj. Eltel Networks Energetyka SA oraz Elfeko SA, rozpoczynają indywidualne rozmowy z właścicielami działek, na których zlokalizowany będzie pas technologiczny projektowanej linii.

Każdy właściciel działki leżącej w projektowanym pasie technologicznym linii otrzymuje wynagrodzenie z tytułu ustanowienia tzw. służebności przesyłu, którego wysokość określana jest na podstawi operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego. Umowa regulująca zasady wykorzystywania działki na potrzeby systemu przesyłowego jest zawierana pomiędzy Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi SA i właścicielem nieruchomości.

Wszyscy przedstawiciele terenowi posiadają pełnomocnictwa Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA. Są to dokumenty niezbędne do prowadzenia rozmów w imieniu Inwestora, który jako spółka Skarbu Państwa realizuje strategiczną z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski inwestycję celu publicznego.

Przypominamy, że w przypadku podpisywania umów z naszymi przedstawicielami nie są pobierane od właścicieli nieruchomości zaliczki w gotówce oraz inne tego typu opłaty.

W razie pytań oraz niepokojących sygnałów związanych z działaniami podmiotów niebędących przedstawicielami PSE SA, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Dane kontaktowe: Marek Rudnicki, tel. 604 204 205, mail: kontakt@liniaczarnapasikurowice.pl.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.        Elfeko S.A.