Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Czarna – Pasikurowice

 

Projekt rozbiórki i pozwolenie na rozbiórkę

Pod tym linkiem znajdą Państwo Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.172019.MN z dnia 25 marca 2020 roku zawiadamiające, że na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 1/20 z dnia 18 marca 2020 r., zatwierdzającą projekt rozbiórki i udzielającą pozwolenia na rozbiórkę dla zadania pn.: „Rozbiórka istniejącej linii 400 kV Czarna Pasikurowice - Część 1". 

Zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym z dniem 8 kwietnia 2020 r.

Chętnie odpowiadamy na wszelkie Państwa pytania związane z inwestycją. Prosimy o skorzystanie z formularza w zakładce kontakt lub wysłanie wiadomości pod adres: kontakt@liniaczarnapasikurowice.pl.

Podstawowe informacje o projekcie znajdą Państwo w broszurze, którą można znaleźć w każdym urzędzie gminy leżącej na trasie linii - w punktach informacyjnych inwestycji. Wersję elektroniczną natomiast można pobrać tutaj.


INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.        Elfeko S.A.