Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Czarna – Pasikurowice

 

Prace nad dokumentami planistycznymi

Trwają prace nad dokumentami planistycznymi w gminach, w których zlokalizowana będzie projektowana dwutorowa linia 400 kV Czarna – Pasikurowice.


15 listopada 2017 r. w Urzędzie Gminy Ruja o godz. 10:00 odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.        Elfeko S.A.