Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Czarna – Pasikurowice

 

Praca KSE bezpieczna w obliczu epidemii COVID-19

W PSE uruchomione zostały procedury prewencyjne na wypadek utraty ciągłości działania Spółki, a powołany Zespół Kryzysowy we współpracy z Zarządem, na bieżąco monitoruje rozprzestrzenianie się choroby i podejmuje działania adekwatne do zaistniałej sytuacji. Przeprowadzone zostały analizy, prognozy i scenariusze rozwoju epidemii i jej skutków dla Spółki wraz z rekomendacją przedsięwzięć niezbędnych dla zapewnienia zachowania ciągłości działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych, a tym samym niezakłóconej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Wszyscy pracujemy ciężko i w trudnych warunkach, ale dzięki naszym wspólnym wysiłkom oraz odpowiedzialności i zaangażowaniu pracowników PSE, system elektroenergetyczny w naszym kraju jest bezpieczny, a dostawy energii elektrycznej do wszystkich regionów Polski jak dotąd są niezakłócone – podkreśla prezes PSE. W tej niezwykle dotkliwej dla wszystkich sytuacji, w miarę możliwości włączamy się w pomoc dla służby zdrowia oraz instytucji podejmujących walkę z epidemią, co stanowi wymiar społecznej odpowiedzialności naszego biznesu– dodaje Eryk Kłossowski.
INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.        Elfeko S.A.