Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Czarna – Pasikurowice

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Środzie Śląskiej

28 marca 2018 r. radni Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej podjęli uchwałę w sprawie MPZP dla linii 400 kV Czarna – Pasikurowice.

Trwają prace nad dokumentami planistycznymi w gminach, w których zlokalizowana zostanie dwutorowa linia 400 kV Czarna – Pasikurowice.

W kwietniu Wykonawca planuje spotkania z radnymi w gminach Malczyce i Wisznia Mała, aby podsumować prace nad projektami i odpowiedzieć na pojawiające się pytania.


INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.        Elfeko S.A.