Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Czarna – Pasikurowice

 

Konferencja elektroenergetyczna w Legnicy

Nowe autostrady elektroenergetyczne dla Dolnego Śląska i kraju

Budowa nowych linii elektroenergetycznych 400 kV stanowi jeden z kluczowych czynników utrzymania bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska i Polski. Powodzenie tak złożonych inwestycji infrastrukturalnych w dużej mierze zależy od wsparcia administracji i lokalnych społeczności. To główne wnioski płynące z legnickiej konferencji elektroenergetycznej.

Konferencja przeprowadzona w Legnicy 10 czerwca poświęcona była kwestiom zabezpieczenia dostaw energii dla Dolnego Śląska poprzez budowę nowych linii elektroenergetycznych w regionie. Wydarzenie zorganizowali wykonawcy dwóch inwestycji celu publicznego: budowy linii 400 kV Mikułowa – Czarna i Czarna – Pasikurowice oraz inwestor zlecający te zadania, czyli państwowa spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Linie ważne dla regionu i Polski

W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele władz regionu, powiatów oraz burmistrzowie, wójtowie i radni gmin, które znajdują się na trasie budowanych linii. W związku z kwestią bezpieczeństwa energetycznego regionu uczestnicy konferencji dyskutowali o roli lokalnych samorządów w realizacji budowy 150 km linii – „autostrady energetycznej”, która obejmie swoim zakresem obszar 17 gmin województwa dolnośląskiego. Nowa infrastruktura zastąpi wyeksploatowaną, bo działającą od lat 60. linię 400 kV, która umożliwia m.in. wyprowadzenie mocy z Elektrowni Turów do Lubina, Wrocławia, całego województwa dolnośląskiego i innych regionów Polski. Po wybudowaniu linii dwutorowych wykonawcy zdemontują starą linię jednotorową. Dodatkowo na terenie 4 gmin przeprowadzone zostaną prace modernizacyjne na odcinku linii wybudowanym w 1989 r.

Powodzenie inwestycji zależy od lokalnego wsparcia

Podczas otwarcia konferencji podkreślano skalę i duże znaczenie inwestycji oraz wagę współpracy z lokalnymi samorządami. Przedstawiciel Polskich Sieci Elektroenergetycznych zaznaczył, że budowane linie są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii na Dolnym Śląsku, ale i do innych regionów kraju. Podkreślał jednocześnie potrzebę konsultacji z lokalnymi społecznościami. Przedstawiciel wykonawców – firm IDS ENERGETYKA, ENPROM HVL, ELTEL NETWORKS ENERGETYKA oraz ELFEKO – zreferował zakres inwestycji, podsumował pierwsze miesiące prac oraz omówił plan na najbliższe miesiące. W swojej wypowiedzi zaznaczył również, że projektowane linie przesyłowe, mające zastąpić jednotorową linię 400 kV, są zlokalizowane dość blisko dotychczasowego przebiegu, ale zajmują znacznie mniej terenu. Poinformowano, że trwają konsultacje ze społecznościami lokalnymi i właścicielami działek, nad którymi planowane jest poprowadzenie linii.

Dr inż. Marek Szuba, ekspert zajmujący się badaniem oddziaływania pola elektromagnetycznego wokół budowanych linii na organizmy żywe, zapewnił, że budowane linie są projektowane zgodnie z poszanowaniem przepisów o ochronie środowiska i są bezpieczne tak dla ludzi, jak i środowiska naturalnego. Łukasz Złakowski, członek Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Ministerstwie Rozwoju, wyjaśniał specyfikę prac planistycznych w inwestycjach liniowych celu publicznego.

Inwestycja obejmie obszar 20 gmin (Sulików, Siekierczyn, Lubań, m. Lubań, Nowogrodziec, Lwówek Śląski, Pielgrzymka, Zagrodno, Złotoryja, Krotoszyce, Legnickie Pole, Ruja, Lubin, Ścinawa, Prochowice, Malczyce, Środa Śląska, Miękinia, Oborniki Śląskie, Wisznia Mała oraz Długołęka). Planowo przedsięwzięcie ma zostać sfinalizowane do końca 2021 r. Nowe połączenie zastąpi eksploatowaną od lat 60. jednotorową linię 400 kV.


INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.        Elfeko S.A.