Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Czarna – Pasikurowice

 

Informujemy o rozpoczęciu budowy

W połowie października dostarczyliśmy do sołtysów miejscowości na trasie linii plakaty informujące o rozpoczęciu robót budowlanych. Część plakatów została od razu rozwieszona na tablicach sołeckich.


Polecamy Państwa uwadze dodatkowy informator o etapie budowlanym inwestycji. Materiał ten można pobrać w wersji elektronicznej tutaj. Wersję papierową znajdą Państwo w urzędach gmin / urzędach miejskich.


INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.        Elfeko S.A.