Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Czarna – Pasikurowice

 

Dyskusja publiczna w gm. Wisznia Mała

Trwają prace nad dokumentami planistycznymi w gminach, w których zlokalizowana będzie projektowana dwutorowa linia 400 kV Czarna – Pasikurowice.

7 lutego 2018 r. o godz. 15:00 w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie MPZP dla linii 400 kV Czarna – Pasikurowice. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy, pracownik Urzędu Gminy, planiści oraz przedstawiciele wykonawcy inwestycji.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.        Elfeko S.A.