Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Czarna – Pasikurowice

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w dniu 19 marca 2018 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna - Pasikurowice".

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.        Elfeko S.A.