Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Czarna – Pasikurowice

 

Dalsze prace nad dokumentami planistycznymi

Trwają prace nad dokumentami planistycznymi w gminach, w których zlokalizowana będzie projektowana dwutorowa linia 400 kV Czarna – Pasikurowice.


18 grudnia 2017 w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej o godz. 11:00 oraz 12:00 odbyły się dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w zmienianym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska oraz w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


19 grudnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Malczyce o godz. 9:00 odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w zmienianym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.        Elfeko S.A.