Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Czarna – Pasikurowice

 

Cztery spotkania informacyjno-konsultacyjne w gminie Wisznia Mała

Wykonawca inwestycji zaprasza na spotkania informacyjno-konsultacyjne skierowane do właścicieli nieruchomości leżących na planowanym przebiegu linii i pozostałych mieszkańców gminy Wisznia Mała.

Spotkania odbędą się:
- 30 maja o 18:30 w świetlicy w m. Szewce (dla obrębu Szewce)
- 31 maja o 19:00 w świetlicy w m. Rogoż (dla obrębów Rogoż i Strzeszów)
- 1 czerwca o 19:30 w świetlicy w m. Malin (dla obrębu Malin)
- 3 czerwca o 19:00 w świetlicy w m. Ligota Piękna (dla obrębu Ligota Piękna)

Podczas spotkań przedstawiciele wykonawcy:

- poinformują o inwestycji i przyczynach jej realizacji,
- zaprezentują sposób projektowania trasy linii,
- omówią wygląd linii,
- przedstawią kwestie formalnoprawne,
- przedstawią propozycje trasy.


Przedstawiciele wykonawcy będą też odpowiadali na wszelkie pytania związane z inwestycją.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.        Elfeko S.A.