Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Czarna – Pasikurowice

 

Broszura o inwestycji

Broszura zawiera informacje przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych inwestycją, w tym właścieli nieruchomości, przez które przebiega projektowana trasa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej Czarna - Pasikurowice.

Broszury są rozdawane m.in. podczas spotkań informacyjno-konsultacyjnych, można je również znaleźć w każdym urzędzie gminy leżącej na trasie linii - w punktach informacyjnych inwestycji.


Wersję elektroniczną można pobrać tutaj.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.        Elfeko S.A.