Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Czarna – Pasikurowice

 

Broszura o inwestycji

Wykonawca zadania przygotował broszurę dotyczącą inwestycji. Materiał zawiera informacje przeznaczone m.in. dla właścieli nieruchomości, przez które przebiega projektowana trasa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej Czarna - Pasikurowice.

Broszury będą rozdawane m.in. podczas spotkań informacyjno-konsultacyjnych. Wersję elektroniczną można pobrać tutaj.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.        Elfeko S.A.