Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Czarna – Pasikurowice

 

Aktualności

Konkurs dla gimnazjalistów - „Energia dla Dolnego Śląska!”

18 kwietnia rusza konkurs filmowy dla gimnazjalistów. Stwórzcie zespoły filmowe i przygotujcie 3-minutowe filmy. Pokażcie, jakie znaczenie ma dla was energia elektryczna, czym jest „bezpieczeństwo energetyczne” i jakie możliwości dają nowe linie przesyłowe.
więcej »

Zapraszamy do kontaktu

Wszystkie osoby zainteresowane projektem obejmującym budowę nowej dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna - Pasikurowice zapraszamy do kontaktu.
więcej »

Malczyccy Radni podjęli uchwały planistyczne

31 stycznia Radni Gminy Malczyce podjęli uchwały umożliwiające sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Malczyce dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna - Pasikurowice.
więcej »

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w Rachowie

Wykonawca inwestycji, w porozumieniu z władzami Gminy Malczyce, zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne skierowane do mieszkańców m. Rachów w gminie Malczyce.
więcej »

Uchwała w sprawie MPZP w Środzie Śląskiej

7 grudnia Radni Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Środa Śląska dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna - Pasikurowice.
więcej »

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w gminie Malczyce

Wykonawca inwestycji, w porozumieniu z Wójtem Gminy Malczyce, zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne skierowane do właścicieli nieruchomości leżących na planowanym przebiegu linii w obrębach: Kwietno, Rusko, Wilczków, Rachów oraz Chomiąża oraz pozostałych mieszkańców gminy Malczyce.
więcej »

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w gminie Środa Śląska

Wykonawca inwestycji zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne skierowane do właścicieli nieruchomości leżących na planowanym przebiegu linii w obrębach Słup i Kobylniki oraz pozostałych mieszkańców gminy Środa Śląska.
więcej »

Zapraszamy do kontaktu

Wszystkie osoby zainteresowane projektem obejmującym budowę nowej dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna - Pasikurowice zapraszamy do kontaktu.
więcej »

Broszura o inwestycji

Przypominamy o opracowaniu zawierającym najważniejsze informacje o inwestycji.
więcej »

Punkty informacyjne

Przypominamy, że w urzędach wszystkich gmin leżących na trasie projektowanej linii 400 kV Czarna - Pasikurowice zostały umieszczone nasze punkty informacyjne. Znajdą tam Państwo broszury o inwestycji.
więcej »
Strona: 12345678
INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.        Elfeko S.A.