Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Czarna – Pasikurowice

 

Aktualności

Malczyccy Radni podjęli uchwały planistyczne

31 stycznia Radni Gminy Malczyce podjęli uchwały umożliwiające sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Malczyce dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna - Pasikurowice.
więcej »

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w Rachowie

Wykonawca inwestycji, w porozumieniu z władzami Gminy Malczyce, zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne skierowane do mieszkańców m. Rachów w gminie Malczyce.
więcej »

Uchwała w sprawie MPZP w Środzie Śląskiej

7 grudnia Radni Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Środa Śląska dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna - Pasikurowice.
więcej »

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w gminie Malczyce

Wykonawca inwestycji, w porozumieniu z Wójtem Gminy Malczyce, zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne skierowane do właścicieli nieruchomości leżących na planowanym przebiegu linii w obrębach: Kwietno, Rusko, Wilczków, Rachów oraz Chomiąża oraz pozostałych mieszkańców gminy Malczyce.
więcej »

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w gminie Środa Śląska

Wykonawca inwestycji zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne skierowane do właścicieli nieruchomości leżących na planowanym przebiegu linii w obrębach Słup i Kobylniki oraz pozostałych mieszkańców gminy Środa Śląska.
więcej »

Zapraszamy do kontaktu

Wszystkie osoby zainteresowane projektem obejmującym budowę nowej dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna - Pasikurowice zapraszamy do kontaktu.
więcej »

Broszura o inwestycji

Przypominamy o opracowaniu zawierającym najważniejsze informacje o inwestycji.
więcej »

Punkty informacyjne

Przypominamy, że w urzędach wszystkich gmin leżących na trasie projektowanej linii 400 kV Czarna - Pasikurowice zostały umieszczone nasze punkty informacyjne. Znajdą tam Państwo broszury o inwestycji.
więcej »

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w gminie Środa Śląska

Wykonawca inwestycji zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne skierowane do właścicieli nieruchomości leżących na planowanym przebiegu linii i pozostałych mieszkańców gminy Środa Śląska.
więcej »

Uchwała w sprawie MPZP w Wiszni Małej

29 czerwca Radni Gminy Wisznia Mała podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Wisznia Mała dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna - Pasikurowice.
więcej »
Strona: 123456
INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.        Elfeko S.A.