Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Czarna – Pasikurowice

 

Aktualności

Kolejne fundamenty i słupy

Gotowa jest już ponad połowa ze 121 fundamentów. Powstają kolejne konstrukcje słupów.
więcej »

Postęp prac

Gotowe jest już 45% fundamentów. Montowane są kolejne konstrukcje słupów.
więcej »

Przypominamy o możliwości kontaktu

Na linii 400 kV Czarna - Pasikurowice trwają prace. Cały czas istnieje możliwość zadawania pytań i zgłaszania wątpliwości do Wykonawcy.
więcej »

Nowe słupy

Trwają prace. 42 fundamenty są już wykonane, w trakcie realizacji jest 34. W sumie ma być ich 121. Na uziemionych, zaizolowanych i zakopanych fundamentach montowane są kolejne konstrukcje słupów.
więcej »

Trwa budowa

Trwają prace - na tym etapie związane głównie z budową kilkudziesięciu fundamentów. Montowane są już także pierwsze konstrukcje.
więcej »

Budowa rozpoczęta

Prace budowlane rozpoczęte. Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby zainteresowane inwestycją.
więcej »

Informujemy o rozpoczęciu budowy

W połowie października dostarczyliśmy do sołtysów miejscowości na trasie linii plakaty informujące o rozpoczęciu robót budowlanych.
więcej »

O budowie w urzędach

W ostatnim tygodniu sierpnia w urzędach 7 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (Ruja, Malczyce, Środa Śląska, Miękinia, Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Długołęka) przeprowadziliśmy spotkania dotyczące etapu budowy.
więcej »

Zbliża się etap budowy

W najbliższym czasie na terenie 7 gmin powstanie 121 słupów, na których – na odcinku prawie 53 km – zawiesimy przewody elektroenergetyczne. Prace planujemy rozpocząć w III/IV kwartale 2018 roku, zakończymy zaś w grudniu 2020 roku.
więcej »

Zapraszamy do kontaktu

Wszystkie osoby zainteresowane budową nowej dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna - Pasikurowice zapraszamy do kontaktu.
więcej »
Strona: 12345678
INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.        Elfeko S.A.